Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Declaratie consimtamant prelucrare si procesare date conform legislatie in vigoare

Declaratie consimtamant prelucrare si procesare date conform legislatie in vigoare

Îmi exprim expres acordul explicit și neechivoc, liber și în cunoștință de cauză ca S.C. LUANNA COM TRAVEL S.R.L să proceseze următoarele date personale:

  1. Nume și prenume
  2. Domiciliu
  3. Date de contact-adresă de email și/sau telefon
  4. Serie și număr de buletin și/sau C.N.P.

  în următoarele scopuri:  

  1. întocmirea tuturor formalităților pentru efectuarea rezervărilor serviciilor turistice
  2. activități de consiliere turistică
  3. orice cazuri care presupun obligația legală, contractuală sau izvorâtă din statut a operatorului de a transmite datele personale la terți în vederea apărării ordinii publice, intereselor legitime ale societății și bunelor moravuri.
  4. orice cazuri care presupun obligația operatorului de a acționa în interesul clientului pentru apărarea drepturilor acestuia izvorâte din contract sau din legislația relevantă în vigoare

Mențiuni

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este voluntar.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către S.C. LUANNA COM TRAVEL S.R.L. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către luannacomtravel@gmail.com, prin telefon la numărul 0727 44 37 42 / 0763 18 92 58  sau la sediu. 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

Vă punem în vedere că în cazul refuzului de a vă manifesta acordul  sau în cazul retragerii ulterioare a consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute mai sus ne aflăm în imposibilitatea de a începe, continua sau finaliza orice demers pentru realizarea scopurilor menționate  în interesul dumneavostră. 

 

SUNT DE ACORD